Welcome

              Car rental on Plzeňská

Approach

   1. Reservation

You choose the car you want, enter all the necessary data and make a reservation.

   2. Payment

In the form of:

  • Online
  • Cash
  • Bank transfer
  • Payment terminal

3.Take over vehicles

Pick up the vehicle at our branch or have it delivered.

4. Vehicle return / Invoicing

After the car is brought back, all details and expenses are settled.

Vítejte

     

      Autopůjčovna na Plzeňské

Postup

   1. Rezervace

Vyberete si auto které chcete, zadáte všechny potřebné informace a rezervujete.

   2. Platba

Formou: 

  • Online
  • Hotovostí
  • Bankovňím prevodem
  • Platebním terminálem

3.Prevzeti vozidla

Vozidlo vyzvedni na naší pobočce nebo si ho nechte dovést.

4.Vraceni vozidla / Fakturace

Po dovozu auta zpět se zúčtují všechny podrobnosti a výdaje.